Description in English:

Ability to concentrate, infer and interact in conversation in left- and right hemisphere brain damaged individuals

A study of correlation between ability to concentrate, verbal working memory, ability to infer from complex units of information and style of interaction in conversation. Quantitative as well as qualitative aspects is considered in data collected from groups of right- and left hemisphere damaged individuals with subtle language- or communication disorders.

Participants: Elisabeth Ahlsén (project leader), Lotta Saldert


Beskrivning på svenska:

Koncentrations- och inferensförmåga i samtalsinteraktion efter förvärvad hjärnskada

En studie av förhållandet mellan koncentrationsförmåga, verbalt arbetsminne, förmåga att dra adekvata slutsatser utifrån komplex information (inferensförmåga) samt samtalsinteraktion. Kvantitativa såväl som kvalitativa aspekter undersöks hos personer med skada i höger hjärnhalva och personer med skada i vänster hjärnhalva med subtil språkstörning.

Medarbetare: Elisabeth Ahlsén (projektledare), Lotta Saldert